22. 12. 2013
Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

účinná od 1. januára 2014

Dňa 1. januára 2014 nadobúda účinnosť aj nepriama novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“), ktorá bola prijatá prostredníctvom novely zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prináša nasledovnú zmenu:

• Zavádza novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie;

• túto nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník, pri splnení zákonom stanovených podmienok, môže uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov v zdaňovacom období, avšak maximálne v sume 180 EUR ročne;

• Po prvýkrát túto nezdaniteľnú časť bude možné uplatniť za zdaňovacie obdobie 2014 pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

 


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...