22. 12. 2013
Kontrolný výkaz DPH

informácia zverejnená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo zverejnilo v decembri 2013 na svojom webovom sídle informáciu ku kontrolnému výkazu DPH, ktorá sumarizuje informácie:

- kto je povinný podať kontrolný výkaz;

- kedy a akým spôsobom sa kontrolný výkaz podáva;

- aké údaje sa uvádzajú do kontrolného výkazu;

- aké sú sankcie za nesplnenie povinnosti podať kontrolný výkaz.

Zároveň Finančné riaditeľstvo zverejnilo aj odpovede na vybrané otázky týkajúce kontrolného výkazu, ktoré budú priebežne dopĺňané a aktualizované.

 


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...