28. 06. 2013
Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

účinná od 1. novembra 2013

Dňa 25. júna 2013 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“), ktorá nadobudne účinnosť 1. novembra 2013. Novela zatiaľ nebola podpísaná prezidentom a ani publikovaná v Zbierke zákonov. Novela zákona zavádza aj nasledovné zmeny:

  • Zníženie limitu objemu nádob, v ktorých je určitý vybraný minerálny olej prepravovaný, a ktorý je rozhodujúci pre určenie, či sa v tuzemsku prepravovaný minerálny olej považuje za vybraný minerálny olej z 210 litrov na 150 litrov, s výnimkou minerálneho oleja s kódmi kombinovanej nomenklatúry od 2710 1975 do 2710 1983 a 1983 2710 1987, pri ktorých sa zvýšil objem nádob na 230 litrov;
  • Zmeny v oznamovaných údajoch zo strany registrovaného obchodníka s vybraným minerálnym olejom a v lehotách pre splnenie v oznamovacej povinnosti;
  • Postup pri akceptácii existujúcej registrácie obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa pravidiel platných od 1. novembra 2013 resp. pravidiel pre registráciu nových obchodníkov s vybraným minerálnym olejom.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...