Zverejnené správy


10. 05. 2013 Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora C-91/12

vo veci uplatnenia oslobodenia služieb spočívajúcich v poskytovaní chirurgických a estetických zákrokov od dane z pridanej hodnoty


10. 05. 2013 Novela zákona o pobyte cudzincov

účinná od 1. mája 2013


10. 05. 2013 Zvýšenie sumy všeobecného vymeriavacieho základu

pre účely sociálneho poistenia za kalendárny rok 2012


10. 05. 2013 Návrh Protokolu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou

ktorým sa mení Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore dani z príjmov a majetku


10. 05. 2013 Návrh Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

medzi Slovenskou republikou a Barbadosom


15. 12. 2012 ESD: Dodanie tovaru uskladneného v colnom sklade za protihodnotu v tuzemsku (C-165/11)

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci uplatnenia dane z pridanej hodnoty na výstupe pri dodaní tovaru.


15. 12. 2012 Návrh novely zákona o účtovníctve

týkajúcej sa zvýšenia limitov zákonnej povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom


Správy od 50 do 56 z 213

< Predošlé

1

2

3

4

5

6

7

Ďalšie >

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...