Vítame vás na stránkach ECOVIS LA Partners


ECOVIS LA Partners začala poskytovať svoje služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva slovenským a zahraničným spoločnostiam podnikajúcim na Slovensku prostredníctvom LA & Partners Tax, s.r.o v marci 2003. Následne sa naše portfólio služieb rozšírilo o poskytovanie služieb vedenia účtovníctva a audítorských služieb, čo viedlo k založeniu spoločnosti ECOVIS LA Partners Audit, s.r.o. zameranú na poskytovanie audítorských služieb.

V roku 2007 sme vstúpili do medzinárodnej siete ECOVIS International a stali sme sa jej členmi. Členstvo v medzinárodnej sieti poradenských spoločností ECOVIS International nám umožňuje využívať odborné znalosti našich partnerských spoločností po celom svete.

Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá pri poskytovaní služieb využíva skúsenosti odborníkov nadobudnuté počas ich predchádzajúcej praxe v audítorských a poradenských spoločnostiach.

Naším cieľom je pomôcť našim klientom orientovať sa v zložitom a neustále sa meniacom legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a poskytnúť im vysoko kvalifikované služby v oblasti poradenstva a auditu. Súčasne zabezpečujeme právne poradenstvo prostredníctvom skúsených odborníkov. Naše služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Pri poskytovaní služieb sa snažíme zostaviť tím odborníkov našej spoločnosti a spolupracujúcich poradenských kancelárií, ktorí pokryjú všetky dôležité oblasti (daňoví poradcovia, audítori, právnici, účtovníci) spôsobom prinášajúcim výhodu ich kvalifikácie a poskytuje klientom služby na úrovni, ktorú požadujú. Kvalita našich služieb je výsledkom poznania nášho lokálneho trhu a trhových podmienok a skúseností, ktoré sme získali v medzinárodných poradenských spoločnostiach. Pri riešení záležitostí medzinárodného charakteru využívame služby našich partnerských kancelárií v rámci celosvetovej siete poradenských spoločností ECOVIS.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...