18. 11. 2013
Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Účinná od 1. januára 2014

Dňa 9. novembra 2013 bola publikovaná novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov. Nižšie uvádzame najvýznamnejšie zmeny, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2014 novela prináša:

  • Daňové priznanie nebudú musieť podávať colnému úradu tí platitelia dane, ktorí v zdaňovacom období uskutočnili len dodávky bez dane alebo dodávky oslobodené od dane; 
  • Daňové priznanie nebude musieť podávať ani zaplatiť daň platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť nepresiahne 5 eur. V súčasnosti je tento limit stanovený na 3,31 eura;
  • Zákon upravuje podmienky vrátenia dane platiteľovi dane, ak daň zaplatil a vypočítal v neprospech odberateľa, ktorý sa nepreukázal včas dokladom, ktorý ho oprávňoval na odber elektriny, uhlia alebo zemného plynu oslobodeného od dane. Vrátenie dane platiteľovi dane bude možné až od momentu, kedy sa odberateľ reálne týmto dokladom preukáže.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...