19. 11. 2013
Zmena úrokovej sadzby ECB

od 13. novembra 2013

Európska centrálna banka (ECB) s účinnosťou od 13. novembra 2013 znížila základnú úrokovú sadzbu z 0,50% p.a. na 0,25% p.a. Táto sadzba sa používa pri výpočte pokút a sankčných úrokov, ktoré ukladá daňovým subjektom správca dane. Výška pokuty z dlžnej sumy dane sa vypočíta ako súčin dlžnej sumy dane a trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB, pričom ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 10%, použije sa sadzba 10%. Výška sankčného úroku sa vypočíta ako súčin dlžnej sumy dane a štvornásobku základnej úrokovej sadzby ECB, pričom ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 15%, použije sa sadzba 15%.


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...