10. 12. 2018
Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice („ERP“)

Systém e-kasa

Novela zákona o ERP zavádza mechanizmus on-line pripojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy (systém e-kasa). Na základe systému e-kasa všetky údaje z registračných pokladníc budú priamo ukladané do databáz finančnej správy a vystavovanie pokladničných dokladov bez napojenia na finančnú správu bude obmedzené. Účinnosť zákona je od 1. januára 2019. Podnikatelia, ktorí majú v súčasnosti povinnosť evidovať tržby elektronickou registračnou pokladnicou, majú možnosť začať používať online registračnú pokladnicu od 1. apríla 2019, pričom povinnosť začať používať takúto on-line registračnú pokladnicu je stanovená od 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom ERP od 1. apríla 2019 sú povinní používať už pokladnicu e-kasa klient.


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...