Zverejnené správy


24. 08. 2016 Zatvorená kancelária

29. august 2016, 1. september 2016


16. 06. 2015 Návrh novely daňového poriadku

S navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2016


16. 06. 2015 Návrhy noviel zákona o dani z pridanej hodnoty

S navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2016 resp. 1. novembra 2015


16. 06. 2015 Návrh novely zákona o dani z príjmov

S navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2016.


01. 06. 2015 Informácie vydané finančnou správou

V máji 2015 publikovalo na svojej webovej stránke Finančné riaditeľstvo SR nasledovné informácie:


25. 05. 2015 Rozsudok Súdneho dvora C-42/14

Dňa 16. apríla 2015 Európsky súdny dvor (ďalej len „Súdny dvor“) rozhodol vo veci číslo C-42/14 – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.


25. 05. 2015 Schválená novela zákona o účtovníctva

Dňa 6. mája 2015 bola v NR SR schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“).


Správy od 22 do 28 z 213

< Predošlé

1

2

3

4

5

6

7

Ďalšie >

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...