Zverejnené správy


19. 11. 2013 Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-431/12

Povinnosť správcu dane zaplatiť úroky z omeškania pri oneskorenom vyplatení nadmerného odpočtu DPH


19. 11. 2013 Zmena úrokovej sadzby ECB

od 13. novembra 2013


18. 11. 2013 Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. decembra 2013, respektíve od 1. januára 2014 a 1. marca 2014.


18. 11. 2013 Novela zákona o účtovníctve

Účinná od 1. januára 2014


17. 11. 2013 Ostatné schválené zákony

publikované v Zbierke zákonov


29. 06. 2013 Návrh novely zákona o správe daní (daňový poriadok)

S navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014, prípadne od 1. septembra 2014.


Správy od 36 do 42 z 213

< Predošlé

1

2

3

4

5

6

7

Ďalšie >

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...