Zverejnené správy


28. 06. 2013 Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014


28. 06. 2013 Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

účinná od 1. novembra 2013


22. 06. 2013 Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty

s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014


22. 06. 2013 Návrh novely zákona o dani z príjmov

s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014


16. 06. 2013 Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-651/11

Posúdenie prevodu 30% podielov spoločnosti, ktorej prevodca poskytuje služby podliehajúce DPH z hľadiska DPH


16. 06. 2013 Usmernenie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky

k oslobodeniu zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúry v zmysle zákona o DPH


16. 06. 2013 Novela colného zákona

účinná od 1. júla 2013


Správy od 43 do 49 z 213

< Predošlé

1

2

3

4

5

6

7

Ďalšie >

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...