Právne poradenstvo


Naším cieľom je poskytovať komplexné poradenské služby. Pri poskytovaní daňového, účtovného a finančného poradenstva vznikajú rôzne otázky, ktoré vyžadujú aj právnu analýzu danej problematiky. V týchto situáciách spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami s požadovanou kvalifikáciou.

Prostredníctvom našich právnych poradcov pre svojich klientov zabezpečíme právne služby najmä v nasledovných oblastiach:

  • obchodné právo – zakladanie obchodných spoločností, právny audit – due diligence, príprava a posudzovanie zmlúv, zastupovanie v súdnych sporoch, atď.;
  • pracovné právo - právne poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch, uzatváranie a rozväzovanie pracovných zmlúv a iných obdobných zmlúv a dohôd, zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch;
  • práva v oblasti duševného vlastníctva - použitie a poskytnutie autorského práva a práva príbuzného autorskému právu, patentov, priemyselných práv, atď.;
  • vymáhanie pohľadávok;
  • konkurz a vyrovnanie;
  • iné služby podľa požiadaviek klienta. 
 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...