Naši klienti


Našimi klientmi sú spoločnosti a fyzické osoby podnikajúce na území Slovenskej republiky, vrátane spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou, ktoré pôsobia prevažne v nasledovných oblastiach:

  • obchodná činnosť;
  • výrobné spoločnosti;
  • farmaceutický a petrochemický priemysel;
  • poľnohospodársky priemysel;
  • potravinársky priemysel;
  • finančné služby (obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, leasingové spoločnosti, poisťovne; atď.);
  • poskytovanie služieb;
  • a iné.
 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...