Naše služby


Našim cieľom je poskytovať komplexné a kvalitné poradenské služby tak, aby aktivity našich klientov boli uskutočňované v súlade s ich obchodným zámerom a súčasne so slovenskými právnymi predpismi. Okrem poradenských služieb uskutočňujeme pre klientov školenia alebo prednášky z oblasti daní a účtovníctva.

 

Poradenské služby zahŕňajú:

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...